«

»

sty 15 2023

Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Chrzanowa za osiągnięcia sportowe w 2022 roku.

Do dnia 24.01.2023 r. (bezwzględnie – potrzebny czas na ,,obrobienie” wniosków), można złożyć do siedziby klubu wnioski o nagrody i wyróżnienia sportowe Burmistrza Miasta Chrzanowa:

https://www.chrzanow.pl/zalatw-sprawe/nagrody-sportowe,145

1. Nagrody: https://www.chrzanow.pl/zalatw-sprawe/nagrody-sportowe,145

Wyłącznie !!! w przypadku osiągnięcia miejsca 1-5 Mistrzostwa Polski lub 1-10 ME, MŚ


2
. Wyróżnienia: https://www.chrzanow.pl/zalatw-sprawe/wyroznienia-sportowe,147

Miejsca 1-3 zawody wojewódzkie i 1-6 Ogólnopolskie.
Szczególnie znacząca działalność na rzecz rozwoju Klubu.

3. Na wnioskach proszę rzetelnie wypełnić wymagane dane.
4. Wypisać sukcesy i załączyć kopię dyplomów lub wyników (wydruk ze strony turniejowej)
5. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Klubu, ul. Szpitalna 1 Chrzanów po godz.

Wt. 16:15-18:00

Śr. 15:30-17:00

Pt. 15:30-17:00

6. Prawidłowo wypełnione dokumenty zostaną na podstawie zarządzenia potwierdzone przez Prezesa (podpisane, kopie potwierdzone za zgodność) i oddane do UM.
7. Druki wniosków poniżej:

Kluby UKS przy SP 8 Chrzanów

MUKS Olimpijczyk Chrzanów

KS Chess in Chrzanow

Wniosek_-_nagrody sportowe UKS SP 8 Chrzanów

Wniosek_-_nagrody_sportowe(3) MUKS Olimpijczyk 

wyroznienie-1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przekazuje w załączeniu pismo informujące i kwestionariusz do celów podatkowych w związku z rozliczeniem się z urzędem skarbowym i klauzulę RODO.
Niniejsze dokumenty należy uzupełnić, podpisać, wydrukować i dostarczyć do Urzędu pok. 83 II piętro ( Można oddać w Klubie Szachowym 2.06.2022 17-19.30 w czasie Turnieju w czwartek lub w sobotę na Turnieju w Bolęcinie. Klub przekaże do Urzędu.)

Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 16:00.

…Uprzejmie zapraszam osoby nagrodzone i wyróżnione na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w sali balowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
 i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Sokoła 24.

 Proszę Zarząd UKS przy SP Nr 8 w Chrzanowie o poinformowanie nagrodzonych oraz wyróżnionych członków Klubu o miejscu i terminie wręczenia nagród
i wyróżnień.

Proszę również o dostarczenie do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie – pok. 83, wypełnionych kwestionariuszy osobowych oraz klauzuli  informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Chrzanowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. Informacje zawarte w kwestionariuszach są niezbędne do przekazania nagród i wyróżnień oraz wystawienia druków PIT celem prawidłowego rozliczenia się z urzędem skarbowym.  Ich dostarczenie w w/w terminie warunkuje możliwość wypłaty nagród oraz wyróżnień.

 

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Lista laureatów :

Nagrody: UKS SP 8 Chrzanów

 1. Bruno Przybyś – zawodnik – nagroda pieniężna.
 2. Adam Bartoszczuk – zawodnik – nagroda pieniężna.
 3. Emilia Jaros – zawodnik – nagroda pieniężna.
 4. Marcel Kutowski – zawodnik – nagroda pieniężna.
 5. Marian Sadzikowski – trener – nagroda pieniężna.

Wyróżnienia: UKS SP 8 Chrzanów

 1. Nikola Komendołowicz – zawodnik – karta podarunkowa.
 2. Wiktor Kisiel – zawodnik – karta podarunkowa.
 3. Milena Gładysek – zawodnik – karta podarunkowa.
 4. Michał Kaszuba – zawodnik – karta podarunkowa.
 5. Sebastian Baliś – zawodnik – karta podarunkowa.
 6. Bartosz Zychowicz – zawodnik – karta podarunkowa.
 7. Igor Wilk – zawodnik – karta podarunkowa.
 8. Maja Socha – zawodnik – karta podarunkowa.
 9. Piotr Kwapisz – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Irena Pajer – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Paulina Pajer – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Ilona Pajer – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Adrian Mąsior – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Wiesław Kmak – trener – list gratulacyjny.
 • Weronika Resiuła – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Emilia Zabawa – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Szymon Kawala – zawodnik – karta podarunkowa.
KS Chess in Chrzanow :
– Amelia Pyzio – sędzia – list gratulacyjny
MUKS Olimpijczyk Chrzanów :
– Marek Pniaczek – zawodnik – nagroda – karta podarunkowa