«

»

maj 23 2023

Gala Sportu w Chrzanowie 12.06.2023 godz. 17.00

W odpowiedzi na złożone wnioski o nagrody i wyróżnienia sportowe za osiągnięcia zawodników i trenera klubu w 2022 r. informuję, że zostały one przyznane następującym osobom:

Nagrody:

 1. Bruno Przybyś – zawodnik – nagroda pieniężna,
 2. Emilia Jaros – zawodnik – nagroda pieniężna,
 3. Wiktor Kisiel – zawodnik – nagroda pieniężna,
 4. Marian Sadzikowski – trener – nagroda pieniężna.

Wyróżnienia:

 1. Sebastian Baliś – zawodnik – karta podarunkowa,
 2. Irena Pajer – zawodnik – karta podarunkowa,
 3. Adam Bartoszczuk – zawodnik – karta podarunkowa,
 4. Marcel Kutowski – zawodnik – karta podarunkowa,
 5. Paulina Pajer – zawodnik – karta podarunkowa,
 6. Igor Wilk – zawodnik – karta podarunkowa,
 7. Kamil Dąbek – zawodnik karta podarunkowa,
 8. Michał Kaszuba – zawodnik – karta podarunkowa,
 9. Mikołaj Karnas – zawodnik – karta podarunkowa,
 10. Fabian Trzópek – zawodnik – karta podarunkowa,
 11. Maja Socha – zawodnik – karta podarunkowa.
 12. Mikołaj Trybek – zawodnik – karta podarunkowa.
 13. Kacper Trybek – zawodnik – karta podarunkowa.
 14. Ksenia Lytvynova – zawodnik – karta podarunkowa.

Serdecznie zapraszam na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień sportowych, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w sali teatralnej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4.

Proszę również o dostarczenie do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chrzanowie – pok. 83, wypełnionego kwestionariusza osobowego oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2023 r. Informacje zawarte w kwestionariuszach są niezbędne do wystawienia druków PIT celem prawidłowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Ich dostarczenie w ww. terminie warunkuje możliwość przekazania wyróżnienia sportowego.

Kwestionariusz :

 

Kwestionariusz-MUKS Olimpijczyk(3)

 

Kwestionariusz-UKS SP 8(2)

 

 

Do dnia 24.01.2023 r. (bezwzględnie – potrzebny czas na ,,obrobienie” wniosków), można złożyć do siedziby klubu wnioski o nagrody i wyróżnienia sportowe Burmistrza Miasta Chrzanowa:

https://www.chrzanow.pl/zalatw-sprawe/nagrody-sportowe,145

1. Nagrody: https://www.chrzanow.pl/zalatw-sprawe/nagrody-sportowe,145

Wyłącznie !!! w przypadku osiągnięcia miejsca 1-5 Mistrzostwa Polski lub 1-10 ME, MŚ


2
. Wyróżnienia:https://www.chrzanow.pl/zalatw-sprawe/wyroznienia-sportowe,147

Miejsca 1-3 zawody wojewódzkie i 1-6 Ogólnopolskie.
Szczególnie znacząca działalność na rzecz rozwoju Klubu.

3. Na wnioskach proszę rzetelnie wypełnić wymagane dane.
4. Wypisać sukcesy i załączyć kopiędyplomów lub wyników (wydruk ze strony turniejowej)
5. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Klubu, ul. Szpitalna 1 Chrzanów po godz.

Wt. 16:15-18:00

Śr. 15:30-17:00

Pt. 15:30-17:00

6.Prawidłowo wypełnione dokumenty zostaną na podstawie zarządzenia potwierdzone przez Prezesa (podpisane, kopie potwierdzone za zgodność) i oddane do UM.
7. Druki wniosków poniżej:

Kluby UKS przy SP 8 Chrzanów

MUKS Olimpijczyk Chrzanów

KS Chess in Chrzanow

Wniosek_-_nagrody sportowe UKS SP 8 Chrzanów

Wniosek_-_nagrody_sportowe(3) MUKS Olimpijczyk 

wyroznienie-1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przekazuje w załączeniu pismo informujące i kwestionariusz do celów podatkowych w związku z rozliczeniem się z urzędem skarbowym i klauzulę RODO.
Niniejsze dokumenty należy uzupełnić, podpisać, wydrukować i dostarczyć do Urzędu pok. 83 II piętro ( Można oddać w Klubie Szachowym 2.06.2022 17-19.30 w czasie Turnieju w czwartek lub w sobotę na Turnieju w Bolęcinie. Klub przekaże do Urzędu.)

Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 16:00.

…Uprzejmie zapraszam osoby nagrodzone i wyróżnione na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w sali balowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
 i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Sokoła 24.

 Proszę Zarząd UKS przy SP Nr 8 w Chrzanowie o poinformowanie nagrodzonych oraz wyróżnionych członków Klubu o miejscu i terminie wręczenia nagród
i wyróżnień.

Proszę również o dostarczenie do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie – pok. 83, wypełnionych kwestionariuszy osobowych oraz klauzuli  informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Chrzanowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. Informacje zawarte w kwestionariuszach są niezbędne do przekazania nagród i wyróżnień oraz wystawienia druków PIT celem prawidłowego rozliczenia się z urzędem skarbowym.  Ich dostarczenie w w/w terminie warunkuje możliwość wypłaty nagród oraz wyróżnień.

 

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Robert Maciaszek

Lista laureatów :

Nagrody: UKS SP 8 Chrzanów

 1. Bruno Przybyś – zawodnik – nagroda pieniężna.
 2. Adam Bartoszczuk – zawodnik – nagroda pieniężna.
 3. Emilia Jaros – zawodnik – nagroda pieniężna.
 4. Marcel Kutowski – zawodnik – nagroda pieniężna.
 5. Marian Sadzikowski – trener – nagroda pieniężna.

Wyróżnienia: UKS SP 8 Chrzanów

 1. Nikola Komendołowicz – zawodnik – karta podarunkowa.
 2. Wiktor Kisiel – zawodnik – karta podarunkowa.
 3. Milena Gładysek – zawodnik – karta podarunkowa.
 4. Michał Kaszuba – zawodnik – karta podarunkowa.
 5. Sebastian Baliś – zawodnik – karta podarunkowa.
 6. Bartosz Zychowicz – zawodnik – karta podarunkowa.
 7. Igor Wilk – zawodnik – karta podarunkowa.
 8. Maja Socha – zawodnik – karta podarunkowa.
 9. Piotr Kwapisz – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Irena Pajer – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Paulina Pajer – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Ilona Pajer – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Adrian Mąsior – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Wiesław Kmak – trener – list gratulacyjny.
 • Weronika Resiuła – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Emilia Zabawa – zawodnik – karta podarunkowa.
 • Szymon Kawala – zawodnik – karta podarunkowa.
KS Chess in Chrzanow :
– Amelia Pyzio – sędzia – list gratulacyjny
MUKS Olimpijczyk Chrzanów :
– Marek Pniaczek – zawodnik – nagroda – karta podarunkowa