«

»

maj 14 2023

Stypendia Akademii Szachowej Chess Active 2023

1. Zarząd KS Chess in Chrzanow oraz Prezesów Klubów Akademii Szachowej Chess Active w dniu 14.05.2023 podjął decyzję o wysokości  dofinansowań zawodników sekcji szachowych na 2,3,4 kwartał 2023 roku.

UKS przy SP 8 Chrzanów, MUKS Olimpijczyk Chrzanów, KS Chess in Chrzanow

2.Priorytetem na rok 2024 będzie aktywność zawodników w lokalnych zawodach organizowanych przez Akademię Chess Active, wysokie wyniki sportowe oraz udział w rozgrywkach drużynowych i promocja klubów.

Wysokość uzyskanych ,,stypendiów” klubowych jest doliczana do konta zawodnika w activenow.io

STYPENDIA AKADEMII CHESS ACTIVE 2023
WILK IGOR 1100
KASZUBA MICHAŁ 1100
SKORUPKA ARKADIUSZ 800
KISIEL WIKTOR 700
KUTOWSKI MARCEL 700
BALIŚ SEBASTIAN 700
TRZÓPEK FABIAN 600
SOCHA MAJA 500
KARNAS MIKOŁAJ 400
TRYBEK MIKOŁAJ 400
SYGNAT WIKTOR 400
TRYBEK KACPER 400
PAJER  PAULINA 400
BARTOSZCZUK ADAM 400
ZIĘBA FRANCISZEK 300
PAJER  IRENA 300
DĄBEK KAMIL 200
ZAJĄC PATRYCJA 200
JAROS EMILIA 200
SKARŁOSZ MAKSYMILIAN 100

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Zarząd KS Chess in Chrzanow w dniu 11.01.2022 podjął decyzję o wysokości  dofinansowań zawodników sekcji szachowych na 2,3,4 kwartał 2022 roku.c

2.Priorytetem na rok 2023 będzie aktywność zawodników w lokalnych zawodach, wysokie wyniki sportowe oraz udział w rozgrywkach drużynowych.

Lista stypendystów 2022 Szachowej Akademii Chess in Chrzanow za aktywność i wyniki w roku 2021  
Zawodnik Kwota                     
Pniaczek Marek 3450                    
Musiał Tomasz 2816                    
Jaros Emilia 2095 -2095(21.05.22) 0                
Kutowski Marcel 1827                    
Bartoszczuk Adam 1263                    
Kisiel Wiktor 738 -738(14.06.22) 0                
Przybyś Bruno 736                    
Baliś Sebastian 697                    
Kaszuba Michał 697 -150(21.05.22) 547                
Pajer Irena 492                    
Wilk Igor 460                    
Mąsior Adrian 304                    
Pajer Paulina 255                    
Socha Maja 187                    
Zychowicz Bartosz 183                    
Kalendarz Imprez dla Członków Chess in Chrzanow do Sypendium Akademii ChinCh 2022                                  
Impreza Termin PKT Baliś Sebastian Bartoszczuk Adam Gładysek Michał Gładysek Milena Jaros Emilia Kaszuba Michał Kisiel Wiktor Kutowski Marcel Mąsior Adrian Mąsior Arletta Musiał Tomasz Ostrogórski Oliwier Ostrogórski Wiktor Pajer Irena Pajer Paulina Pniaczek Marek Przybyś Bruno Pyzio Amelia Socha Maja Wilk Igor Zaor Andrzej Zychowicz Bartosz
Turnieje online org Chinch I-XII pkt                                            
Turnieje klasyfikacyjne Klub II-XII pkt x 1 + 5 pkt                                            
Finały MP 10 , 12,14,16,18,20 wg kalendarza PZSzach pkt x 6           48 30       44       9 40 30     27    
Turnieje inne KLUB III-XII pkt x 1 + 5 pkt 17       9 21,5 21,5   48 37       11,5 26   14,5   14 5,5 5  
Ligi drużynowe III-XII pkt drużyny x2  72 42   18   24               16 16   48   40     12
GP Czwartki Szachowe w Chrzanowie  III-XII pkt + 5 pkt                                            
Międzynarodowy Tarzański Limba 23-29.05.2021 pkt x 4 + 5 pkt 23 25     21 19 19       25     17   27 19   17      
GP Ind i  Rodzinne IV-XII pkt + 5 pkt           10 20   9 9   13,5 13   8     10   30,5 18  
MP 6,7 Poronin 26-30.04.2021 pkt x 6                 21           21              
MP 8 Poronin 30.04.05.05.2021 pkt x 6                 18           16              
Szkolne pokrzywna V-VI pkt drużyny x4 27                         31     56   28      
Trzebinia  VI pkt     1       6 7                   6     7    
I liga jun MP 26.06-04.07.2021 pkt drużyny x 4 44   44     44 44             44     44   44 44    
MP szachy Szybkie i błyskawiczne 26-30.08.2021 pkt x 4                                            
Międz. Letni Puchar TAURON Arena Kraków 23-29.07.2021 pkt x 4 + 5 pkt   27     18 21 25   15 7           31     15 21 27  
Zgrupowania SayChess    udział 5 pkt   5     5                 5           5    
Dąbki MPSzkół 7-17.08.2021 pkt x 2     20 38,5 30 30 81   18 16       38,5 21              
Dąbki 0bóz turnieje 7-17.08.2021 pkt                                             
MP Szachy Szyb 26-30.08.2021 pkt x 4 54       24 63 54 93 38   90         101,5 84     56    
Makroregion Juniorów IX/X  pkt x4 20                                          
Mistrz. Małopol. Szybkie i błyskawiczne X/XI pkt x4 57   16 16   48 20   14                   28   8 16
Mistrz. Małopolski drużynowe do 8 i 12 błysk. X/XI pkt drużyny x2                                            
Mistrz Małopolski do 7 lat XI pkt x4                 18     10 4   16              
Mistrzostwa szkół i przedszkoli XII pkt x 4 20 16       20     4         30 30   39         16
Inne zawody Zawody Ligowe i drużynowe III-XII pkt drużyny x  2                                             
Inne zawody Indyw. zlecone przez Klub III-XII pkt  4   4 4,5   5 4             3     5,5   3,5      
Mistrzostwa Świata i Europy indyw. III-XII pkt x 10 105 120     90 100 120 125     70     90     140   65 105   75
Mistrzostwa Świata i Europy Druż. III-XII pkt drużyny  x 5                                            
Półfinały MP Jastrzębia Góra 09-16.01.2021 pktx4 18           42             39 4       20      
Cracovia 2020/2021     3,5 5,5       5 4       15     3 3   4,5   2 5,5   3
      465 241,5 84 77 197 465 492 218 203 69 244 23,5 17 328 170 199,5 491 10 277 307 58 122
      697 363 126 115 295 697 738 327 304 105 366 36 25,5 492 255 300 736 15 415 460 87 183
Awans Ekstraliga       900     1800     1500     2450         3150            
Kwota stypendium 2022     697 1263     2095 697 738 1827 304   2816     492 255 3450 736   415 460   183

 

Wyniki aktywności zawodników ChinCh na dzień 03.07.2021 :

Stypendium 2021 aktual. 03.07.2020 Kalendarz imprez-2 3-1

Stypendium 2021 aktual. 03.07.2020 Kalendarz imprez-2 3-1

Wyniki aktywności zawodników ChinCh za I kwartał 2021 :

 

Po trudnym ale efektywnym pierwszym kwartale najbardziej aktywni i skuteczni zawodnicy klubowi to :

  1. Przybyś Bruno 97 pkt
  2. Kisiel Wiktor 92,5 pkt
  3. Baliś Sebastian 86,5 pkt

Szczegóły opracowane przez Martę Muchę :

Stypendium SZACH stan 27.03.2021

 

Aktualizacja regulaminu Szachowa Akademia Chess in Chrzanow 2021 rok :

1.Przedstawiamy znane i planowane terminy zawodów znaczących dla Klubu Szachowego na dzień 21.02.2021 rok.

Kalendarz imprez SZACHinCH 2021 :

kalendarz 2021 SZACHinCH

 

2.Przestawiamy listę zawodników, którzy otrzymali dofinansowania do aktywności sportowej w 2021 roku z budżetu Klubu poza warunkami umowy.

Lista stypendystów za współzawodnictwo w roku 2020 :

Lista i Wysokość stypendiów za 2020

 

3.Regulamin dt SZACHinCH


4. Stypendium przyznawane jest w formie kwartalnych środków za aktywność szachową.
1). Przyznanie kolejnych stypendiów będzie odbywać się w miesiącu styczeń każdego roku i będzie obowiązywało w 2,3,4 kwartale tego roku. Rozliczenia stypendiów będzie prowadziło biuro KS Chess in Chrzanow ul. Szpitalna 1.
2). Zasady obliczania wysokości stypendium w okresie pomiaru 01.01. – 31.12. waga przelicznika w kalendarzu:
1) pkt z turniejów wskazanych przez klub (dodatkowo za miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników)
2) pkt z turniejów mistrzostw Małopolski (dodatkowo miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników)
3) pkt z turniejów mistrzostw Polski,ME,MŚ (dodatkowo miejsca 1-3 x5, miejsca 4-6 x3, miejsca 7-16 x2)
4) pkt za udział w turniejach których organizatorem plus dodatkowo 5 pkt.
5) pkt drużyny w zawodach drużynowych ( miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników )
3). Stypendium obliczone na podstawie wyników w turniejach w roku kalendarzowym rozliczane będzie kwartalnie. Zawodnik otrzyma 1/3 kwoty na początku każdego kwartału od 2 kwartału, do wykorzystania na aktywność szachową. Kwoty z kolejnych okresów można łączyć. Przyznane środki należy wykorzystać i rozliczyć do 31 grudnia danego roku.
4). Podstawą rozliczenia przyznanego stypendium jest prawidłowo wystawiona faktura, rachunek na Klub Sportowy.
5). Minimalna kwota kwartalna stypendium to 50 zł (150 zł – całość w stosunku rocznym). Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie punktów odpowiadających stypendium w wysokości minimum 150 zł. Zarząd może obniżyć wysokość kwoty minimalnej.
6). Wysokość stypendium wynika z podzielenia kwoty pozyskanej przez Klub ( stan na 1 kwietnia ) na ten cel w danym roku budżetowym przez ilość punktów uzyskaną przez wszystkich uczestników a następnie pomnożenia przez punkty uczestnika.
5. Obowiązki uczestnika programu Szachowa Akademia Chess in Chrzanow:
1). Członek Szachowej Akademii Chess in Chrzanow (SZACHinCH) ma obowiązek reprezentować na zawodach klub w przekazanych mu strojach sportowych lub poprzez inne formy np. gadżety, proporczyki, odznaki, materiały reklamowe itp.
2). Od chwili otrzymania przez członka ostatniego dofinansowania w ramach SZACHinCH przez następne 12 miesięcy zmiana barw klubowych bez zgody Zarządu UKS przy SP 8 Chrzanów jest niemożliwa. W razie złamania tego zakazu członek jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanego w ramach SZACH dofinansowania w ramach umowy w terminie 7 dni od dnia zmiany barw klubowych.
3). Zerwanie umowy przez zawodnika będącego uczestnikiem SZACH będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanych dofinansowań oraz środków poniesionych na szkolenie, obsługę zawodnika w okresie 12 miesięcy wstecz.
4). Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek trenera ma prawo zawiesić wypłatę dofinansowania w ramach SZACH z przyczyn dla niego ważnych i uzasadnionych, w szczególności postępowania zawodnika lub jego opiekunów prawnych sprzecznego z interesem i dobrem klubu.
5). Warunkiem wypłaty stypendium jest brak zaległości w stosunku do klubu oraz aktualna umowa z klubem.