«

»

sty 01 2023

Puchar Chrzanowa z HANDICAP

PUCHAR CHRZANOWA Z HANDICAP
1.Zgłoszenia poprzez chessarbiter.com lub sms tel. 606704871
2.Zgłoszenia do 11.01.2023 bez opłaty startowej.
Po tym terminie opłata organizacyjna 10 zł.
Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo mają członkowie Szachowej Akademii Chess Active.
3.Weryfikacja 16.50. Pierwsza runda 17.00
4.System pucharowy. Po przegranej zawodnik odpada z zawodów.
Można rozgrywać partie towarzyskie i obserwować zawody.
5.Zawodnicy zgodnie z drabinką pucharową rozgrywają jedną partię z czasem ustawionym na podstawie handicapu.
a) Każdy zawodnik otrzymuje 1 minutę na partię plus 2 sekundy na ruch.
b) Dodatkowo po 1 sekundzie na ruch za każde 50 pkt różnicy w rankingu.
6.Ranking zawodnika przyjmuje się na podstawie :
Najwyższego rankingu: PZSzach, FIDE lub uzyskanego w ostatnim turnieju na chessarbiter.com.
7.Zawodnik pełnoletni bez kategorii i bez zweryfikowanej historii gry otrzymuje ranking 1600.
8.W przypadku remisu do następnej rundy przechodzi zawodnik, który miał mniej czasu a w przypadku takiego samego czasu grający czarnymi.
9.Kolor przed partią jest losowany.
10. Obowiązują przepisy gry PZSZach.
11. Nagrody :
I miejsce 150 zł
II miejsce 50 zł
III,IV miejsce 20 zł
12. Uczestnicy przy rejestracji wyrażają zgodę na udział oraz upowszechnianie wizerunku na cele statutowe organizatora.
13.Udział osób niepełnoletnich wyłącznie pod opieką opiekunów lub rodziców.
14.W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia i organizator bez możliwości odwołania się.