«

»

sty 19 2024

Nagrody Burmistrza Chrzanowa za osiągnięcia sportowe w 2023 roku

Wnioski o Nagrody
Wniosek do uzupełnienia elektronicznie, wydrukowania, wypełnione,
i podpisane, przekazane z załącznikami (dyplomy, wyniki)
do siedziby Klubów – Szpitalna 1 – do dnia 26 stycznia 2024 (W czasie zajęć)

23.01.2024 – 15:30-18:00 (W czasie zajęć)
24.01.2024 – 15:30-18:00 (W czasie zajęć)
26.01.2024 – 15:30-18:00 (W czasie zajęć)

ZARZĄDY KLUBÓW NIE INGERUJĄ W TREŚĆ WNIOSKÓW

PROSIMY O SPRAWDZENIE PRZED ODDANIEM 

Rodzic, Opiekun Prawny podpisuje się tylko w miejscu czerwonego X

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 2023 UM – UKS DOC

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 2023 UM – OLIMPIJCZYK DOC

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 2023 UM – CHESS IN CHRZANOW DOC

Kryteria
4) wysokim wyniku sportowym w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym – rozumie się przez:
a) zajęcie w dyscyplinach indywidualnych: od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacji na
igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, młodzieżowych
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach świata, pucharach
świata lub zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na uniwersjadach,
mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach Polski,

 

Wnioski o Wyróżnienia

Wniosek do uzupełnienia elektronicznie, wydrukowania, wypełnione,
i podpisane, przekazane z załącznikami (dyplomy, wyniki)
do siedziby Klubów – Szpitalna 1 – do dnia 26 stycznia 2024 (W czasie zajęć)

23.01.2024 – 15:30-18:00 (W czasie zajęć)
24.01.2024 – 15:30-18:00 (W czasie zajęć)
26.01.2024 – 15:30-18:00 (W czasie zajęć)

ZARZĄDY KLUBÓW NIE INGERUJĄ W TREŚĆ WNIOSKÓW

PROSIMY O SPRAWDZENIE PRZED ODDANIEM

Rodzic, Opiekun Prawny podpisuje się tylko w miejscu czerwonego X

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA 2023 UM – UKS DOC

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA 2023 UM – OLIMPIJCZYK DOC

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA 2023 UM – CHESS IN CHRZANOW DOC

 

1. Wyróżnienia wymienione w § 17 ust. 2 przyznaje się na wniosek organizatora dla zdobywców
punktowanych miejsc w imprezach, zawodach i innych przedsięwzięciach sportowych o charakterze
lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W związku z brakiem jasności interpretacji wyników , nie ma przeszkód, aby zawodnicy poza złożeniem wniosku o Nagrodę złożyli wniosek o Wyróżnienie. W przypadku odrzucenia o Nagrodę pozostanie Wyróżnienie.