lipiec 11 2021

MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR 2021 – 12-17.07.2021 TAURON ARENA Kraków

Zakończył się turniej D Międzynarodowego Letniego Pucharu Małopolski w Szachach.

Zwyciężył Antoni Pilch przed Filipem Kozierowskim i Jakubem Paryż.

Wyniki :

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_855/results.html?l=pl&tb=10_

14 zawodników zdobyło wyższe kategorie szachowe !!!

Wszystkie partie były transmitowane !!!

 

Komunikat 12.07.2021

W związku z trudnością z dojazdem kilku potwierdzonych zawodników, aby uniknąć walkowerów w I rundzie kojarzenia będą o 8.45.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Komunikat 11.08.2021

Regulamin wewnętrzny zawodów

Oświadczenie zgoda RODO KS Chess

Aktualizacja stanu zdrowia

Regulamin wewnętrzny w czasie Międzynarodowego Letniego Pucharu Małopolski w Szachach 1217.07.2021  TAURON ARENA Kraków.

 1. Międzynarodowe Turnieje Szachowe Letni Puchar Małopolski 2021 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne są zawodami otwartymi z kontrolowaną liczbą osób odwiedzających.
 2. W zawodach w każdej rundzie uczestniczą wyłącznie zawodnicy po weryfikacji przez biuro zawodów.
 3. Opiekun/kierownik/zawodnik w dniu 11.07.2021 od godziny 17.00  do 20.00 a w dniu 12.07.2021 30-10 minut przed rundą odbiera  z biura zawodów :
 • Imienny Identyfikator.
 • Materiały do wypełnienia przez uczestników dotyczące RODO oraz Bezpieczeństwa Epidemiologicznego, Regulamin wewnętrzny, które są warunkiem udziału w zawodach.
 • Potwierdza zgodność płatności, ewentualnie uzupełnia różnice.
 • Podaje dane do faktury oraz email do wysłania oraz kontaktu.
 1. W dniu 11.07.2021 o godzinie 22.00 podane zostaną kojarzenia dla turnieju M i A do I rundy. Zawodnicy nie zweryfikowani nie zostaną skojarzeni.
 2. Biuro Zawodów mieści się w Recepcji Małej Hali TAURON ARENA Kraków. Rekomendowany kontakt z organizatorami to email chessinchrzanow@wp.pl, tel. 606704871. Strona www.chinch.pl, FB Chessinchrzanow – turnieje.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do noszenia identyfikatora podlegającego kontroli. Koszt duplikatu 5 zł.
 4. Aby wejść na obiekt jako gość należy wykupić imienny identyfikator w cenie 5 zł ( na cały turniej ) oraz przejść weryfikację epidemiologiczną, RODO i podpisać regulamin.
 5. Na teren zawodów a szczególnie Sali gry nie mają wstępu żadne osoby, które nie zarejestrowały się u organizatorów
  i nie przeszły procedury epidemiologicznej.
 6. Za pobyt w obiekcie w czasie zawodów oraz bezpieczeństwo odpowiada właściciel TAURON ARENA Kraków oraz organizator Klub Sportowy Chess in Chrzanow. Obiekt jest monitorowany.
 7. Jeżeli u osoby pojawi się np. temperatura powyżej 38 stopni Celcjusza osoba ta powinna być odizolowana,
  a następny pomiar temperatury należy przeprowadzić po 4 godzinach.
 8. Zawodnik z temperaturą nie może być dopuszczony do gry. W przypadku oznak wskazujących na zarażenie koronawirusem powiadamiana jest jednostka Oddziału SANEPID.

Sędzia lub organizator  może nakazać zawodnikowi założenie maseczki w celu profilaktyki np. spowodowanej kaszlem.

12.Zabrania się uczestnikom opuszczania miejsca gry w trakcie rundy oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi.

 1. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest delegujący klub zawodnika, zawodnik lub opiekunowie prawni.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: – dla zawodników – przegrania partii; – dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
 3. Zawodnik może być poddany kontroli stanu trzeźwości lub posiadania urządzeń elektronicznych przed lub w czasie rundy. Brak zgody zawodnika uniemożliwia udział w rundzie.
 4. Na terenie ośrodka obowiązują ogólne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne w celu ograniczenia rozprzeszczeniania się COVID-19 , są to :
 • Zalecane jest zachownie bezpiecznego dystansu.
 • Obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie otwartym w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego dystansu.
 • W czasie gry decyzja o stosowaniu się do pkt. 2) należy do zawodnika lub ust. 11.
 • Obowiązkowa dezynfecja rąk przed wejściem na salę gry.
 • Zalecane wietrzenie Sali.
 • Zalecane częste mycie rąk.
 1. W obiekcie obowiązuje bewzględny nakaz przestrzegania regulaminu TAURON ARENA Kraków ( załącznik ).
 2. Osoby naruszające powyższy regulamin będą usunięte z miejsca rozgrywek przez właścicieli lub organizatorów bez zwrotu poniesionych kosztów udziału. Oznaczać to będzie brak możliwości kontynuowania udziału w zawodach.

              Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem COVID-19 . Zobowiązuję się również do przekazania informacji organizatorom lub odpowiednim służbom, gdyby w trakcie trwania zawodów  pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia , które mogą wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19.

Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora.

 

Zapoznałem się z regulaminem :                                                                          Organizatorzy

                                                                                                    Dyrektor MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR       

………………………………………………………………………………………                 Marian Sadzikowski                    

              Czytelnie : data, imię i nazwisko

 


 

Komunikat 8.07.2021

Zawodnicy z brakami opłat muszą przybyć na odprawę techniczną w dniu 11.07.2021 w godzinach 17-20.00 Mała Hala TAURON ARENA Kraków ul. Lema 7.

Zawodnicy nie zweryfikowani nie zostaną skojarzeni do I rundy.

W związku w Turniejem siatkówki na TAURON ARENIE sugerujemy parkowanie przy DECATHLON lub M1.
Od 12.07. Parking przy Hali 8 zł.

Rok 2021, po dekadzie sukcesów Grupy Szkoleniowej Chess in Chrzanow, w postaci organizacji prawie 30 zawodów rangi mistrzostw Polski, otwieramy się na zorganizowanie samodzielnego cyklu rozgrywek szachowych pod tytułem MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR.


Będziemy się starać aby zawody w ramach cyklu MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR były dla każdego, aby spełniały oczekiwania dotyczące poziomu sportowego, organizacyjnego i nagród.
Bierzemy wzór z najlepszych zawodów rozgrywanych w Europie i w kraju, w których uczestniczyli nasi zawodnicy. Zebraliśmy wszelkie wnioski, uwagi i oczekiwania z naszego 10 letniego dorobku aby dążyć do doskonałości.
Proponujemy turnieje MISTRZOWSKIE ,,M” z możliwością wypełniania norm na tytuły szachowe oraz AMATORSKIE ,,A” z możliwości uzyskania kategorii szachowych.
W planie mamy uruchomienie turniejów DZIECIĘCYCH ,,D”, SENIORÓW ,,S”, NAUCZYCIELI ,,N” oraz RODZINNYCH ,,R”.
Zawodom zawsze będą towarzyszyły atrakcyjne imprezy poboczne, tak aby uczestnik z każdego zakątka kraju i świata przeżył z nami nie tylko sportowe emocje, ale poznawał świat a szczególnie nasz region Małopolskę.

Zapraszamy na:
1. Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy ,,Limba 2021”
OW Limba Poronin 22-28.05.2021
Komunikaty  i wyniki

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_365/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_366/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_854/

2. Międzynarodowy Letni Puchar Małopolski w Szachach
TAURON Arena Kraków 12-17.07.2021

Uczestnicy III Ligi Małopolski Seniorów oraz II Ligi Juniorów w Poroninie otrzymują 20 % zniżki na wpisowe.

Komunikaty :

 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_369/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_370/

Komunikat Międzynarodowego Letniego Pucharu Małopolski w Szachach GR M i A

 

Klub Sportowy Chess in Chrzanow   32-500 Chrzanów, Szpitalna 1   Prezes Marian Sadzikowski , Tel 606704871

                               Email chessinchrzanow@wp.pl  /   www.chinch.pl / Fb chessinchrzanow-turnieje

11.07.2021

17-20.00 Rejestracja uczestników. Dotyczy zawodników z brakami opłat.

Biuro zawodów
TAURON ARENA MAŁA HALA.

Kojarzenia do I rundy 22.00

chessarbiter.com

strona www.chinch.pl

Zawodnicy z zaznaczonym OK na liscie startowej przychodzą
na I rundę.

DATA I MIEJSCE GRY :

12-17.07.2021. TAURON ARENA KRAKÓW

ul. Stanisława Lema 7 , 31-571 Kraków

SYSTEM GRY: System szwajcarski IX rund.

Spóźnienie na rundę do 60 minut.

12.07.2021

09.00 I runda, 17.00 II runda

 

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE u organizatora lub we własnym zakresie. Zamówienia do wyczerpania miejsc

email chessinchrzanow@wp.pl

13.07.2021

9.00 III runda, 17.00 IV runda

Organizacja zakwaterowania po zgłoszeniu zapotrzebowania email.

14.07.2021

17.00 V runda

 Cena noclegu na kwaterach/apartamentach  wieloosobowych od 110 zł/os. W jedynkach od 160 zł. Możliwość zamówienia wyżywienia lub we własnym zakresie.

15.07.2021

9.00 VI runda, 17.00 VII runda

Zamówienie zakwaterowania do dnia 20.06.2021 email chessinchrzanow@wp.pl . Ilość miejsc ograniczona.

16.07.2021

10.00 VIII runda, 16.00 Turniej Blitz

17.07.2021

10.00  IX runda,
Zakończenie bezpośrednio po rundzie.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać: nazwisko imię, kategorię, ranking, datę urodzenia, ID code FIDE, klub. Każdy uczestnik turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Za zdolność do gry i stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub ich opiekunowie. Osoby biorące udział w Zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.

POTWIERDZENIEM UDZIAŁU  JEST WPŁATA OPŁATY STAROWEJ.

 

ZGŁOSZENIE ( email chessinchrzanow@wp.pl)
i wpisowe do dnia 01.07.2021 na
konto ING 43 1050 1100 1000 0090 3133 0112

Zniżki Wpisowego :

Wpisowe zapłacone w terminie – 10 %,

Zakwaterowanie u organizatora – 20 %

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego organizator zaleca zakwaterowanie we wskazanych miejscach. Realizowane będą zalecenia PZSzach, SANEPiD, Ministerstwa Sportu oraz właściciela OW Limba dotyczące organizacji zawodów sportowych i pobytu.

GM/WGM zwolnieni z opłaty startowej

UCZESTNICY

KATEGORIE

NAGRODY GŁÓWNE PLN – MINUS PODATEK

GRUPA / TEMPO

WPISOWE PLN

I

II

III

IV

V

VI

 

ELO FIDE > 1800

Tempo 40 ruchów / 1,5h +15 min. +30 sekund
za każdy ruch

240

OPEN

3000

1500

1000

 

 

Kolejna nagroda finansowa

1 na 10 zawodników
w kategorii w grupie.

Wysokość nagród może ulec zwiększeniu w przypadku większej liczby uczestników.

KOBIETY

500

 

 

SENIORZY 55 +

300

 

 

JUNIORZY

300

200

100

ELO FIDE < 1801

Tempo 1,5h + 30 sekund
za każdy ruch

 

150

OPEN

1000

600

400

KOBIETY

300

 

 

SENIORZY 55 +

300

 

 

JUNIORZY DO 12

100

 

 

JUNIORZY DO 10

100

 

 

Szczegółowa lista nagród oraz nagrody specjalne i dodatkowe zostaną opublikowane 7 dni przed zawodami.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w komunikacie do momentu odprawy technicznej.

 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_855/

TURNIEJ ,,D” < 1401, BEZ FIDE

                    DLA DZIECI I POCZĄTKUJĄCYCH

         Klub Sportowy Chess in Chrzanow   32-500 Chrzanów, Szpitalna 1 Prezes Marian Sadzikowski , Tel 606704871

                               Email chessinchrzanow@wp.pl  /   www.chinch.pl / Fb chessinchrzanow-turnieje

12.07.2021

9-12 Rejestracja uczestników

Biuro zawodów
TAURON ARENA MAŁA HALA.

 

14.00 I runda, 15.15 II runda

DATA I MIEJSCE GRY :

12-15.07.2021. TAURON ARENA KRAKÓW

ul. Stanisława Lema 7 , 31-571 Kraków

SYSTEM GRY: System szwajcarski IX rund.

Spóźnienie na rundę do 30 minut.

13.07.2021

14.00 III runda, 15.15 IV runda

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE u organizatora lub we własnym zakresie. Zamówienia email chessinchrzanow@wp.pl

14.07.2021

9.00 V , 10.15 VI , 14.00 VII   runda

Cena noclegu na kwaterach/apartamentach  wieloosobowych od 110 zł/os. W jedynkach od 160 zł. Możliwość zamówienia wyżywienia lub we własnym zakresie.

15.07.2021

14.00 VIII, 15.15 IX runda.
16.30 Zakończenie

Zamówienie zakwaterowania do dnia 20.06.2021 email chessinchrzanow@wp.pl . Ilość miejsc noclegowych ograniczona.

16.07.2021

16.00 Turniej Blitz

Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką osób dorosłych wskazanych przy rejestracji (telefon kontaktowy).

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE powinno zawierać: nazwisko imię, kategorię, ranking, datę urodzenia, klub.

Każdy uczestnik turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Za zdolność do gry i stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub ich opiekunowie. Osoby biorące udział w Zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

ZGŁOSZENIE ( email chessinchrzanow@wp.pl)
i wpisowe do dnia 10.07.2021 na
konto ING 43 1050 1100 1000 0090 3133 0112

Zniżki Wpisowego (łączone) :

   Wpisowe zapłacone do 20.06.2021 – 10 %,

   Zakwaterowanie u organizatora – 20 %

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego realizowane będą zalecenia PZSzach, SANEPiD, Ministerstwa Sportu oraz TAURON ARENA KRAKÓW dotyczące organizacji zawodów sportowych i pobytu na obiekcie.

Zniżki wpisowego dla grup zorganizowanych
od 15 zawodników.

UCZESTNICY

KATEGORIE

NAGRODY GŁÓWNE PLN – MINUS PODATEK

GRUPA D / TEMPO

WPISOWE PLN

I

II

III

IV

V

VI

 

RANKING PZSZACH DO 1400

BEZ FIDE

Tempo gry 30 minut dla zawodnika.

 

120

OPEN

500

300

200

Kolejna nagroda finansowa lub rzeczowa

1 na 10 zawodników
w kategorii w grupie.

Wysokość nagród może ulec zwiększeniu w przypadku większej liczby uczestników.

DO LAT 9

300

 

 

DO LAT 7

300

 

 

NAJLEPSZA KOBIETA W W/W KATEGORIACH

100

 

 

Szczegółowa lista nagród oraz nagrody specjalne i dodatkowe zostaną opublikowane 7 dni przed zawodami.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w komunikacie do momentu odprawy technicznej.Zapraszamy Kluby, Placówki, Związki oraz indywidualnych zawodników do stałej współpracy. Oferujemy zniżki, karty stałego uczestnika.

sierpień 19 2021

1 WRZEŚNIA RUSZA SZACHOWA AKADEMIA CHINCH

ZAPRASZAMY DO KLUBU SZACHOWEGO W CHRZANOWIE UL. SZPITALNA 1 NA PARTYJKĘ SZACHÓW:

DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROSŁYCH, SENIORÓW – NA KAŻDYM POZIOMIE ZAAWANSOWANIA.

         OD 1 WRZEŚNIA  KLUB OTWARTY DLA KAŻDEGO W CZWARTKI  13-20.00  ORAZ  DLA DZIECI W SOBOTY 10-15.00.

<div class=’activenow-form-container’><center><img src=’https://www.activenow.io/assets/ripple.gif’ width=’100px’ /></center><script async src=’https://app.activenow.io/external/signup_form/load_by_js?city_id=&code=r4TCRT4SH1GC8Usz&proficiency_id=&school_id=5077&signup_form_id=20922&venue_id=&zz=’></script></div>

PROPONUJEMY :

 • NAUKĘ GRY W SZACHY JUŻ OD 4 ROKU ŻYCIA, DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I DOROSŁYCH.
 • DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI GRY POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH, Z WIELKIMI OSIĄGNIĘCIAMI SPORTOWYMI INSTRUKTORÓW, TRENERÓW SZACHOWYCH ORAZ MISTRZÓW I ARCYMISTRZÓW.
 • NA PODSTAWIE UMOWY CZŁONKOWSKIEJ I SKŁADKI OFERUJEMY :
 • *ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, GRUPOWE, WYKŁADY MISTRZÓW, ZAJĘCIA STACJONARNE ORAZ   PRZEZ SKYP.

         *TRENINGI  GRUPOWE W PRZEDSZKOLACH I W SZKOŁACH.

         *KÓŁKA SZACHOWE DLA UCZNIÓW.

         *TURNIEJE SZACHOWE DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW UMIEJĘTNOŚCI, SYMULTANY SZACHOWE.

         *OBOZY WYPOCZYNKOWO-SPORTOWE I RODZINNE W LECIE I W ZIMIE, NAD MORZEM I W GÓRACH.

          UDZIAŁ W ROZGRYWKACH INDYWIDULANYCH I DRUŻYNOWYCH WOJEWÓDZKICH,  

         OGÓLNOPOLSKICH I ZAGRANICZNYCH.

       PLAKAT SZACH 2021 2022 tło_2

lipiec 18 2021

ZDJĘCIA – MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR 2021 – 12-17.07.2021 – TAURON ARENA Kraków

Zakończenie – MAŁOPOLSKIE CHESS

TOUR 2021 – 12-17.07.2021 TAURON

ARENA Kraków

 


 

Dziewiąta Runda


 

Ósma Runda


 

Siódma Runda


 

Szósta Runda


 

Piąta Runda


 

Czwarta Runda


 

Trzecia Runda


 

Druga Runda


 

Pierwsza Runda


 

Odprawa Techniczna

 

 

Maj 29 2021

ZDJĘCIA – MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR – MAJ 2021

Maj 29 2021

Radosław Psyk ze Skierniewic zwycięzcą pierwszego turnieju – MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR

Dużym sukcesem organizacyjnym i sportowym zakończył się pierwszy turniej z CYKLU MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR – Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy Limba 2021

W trzech grupach turniejowych :

M – mistrzowska zawodnicy ranking minimalny 1700/1800

Wystartowało 105 zawodników !

Z Polski , Niemiec, Litwy.

Trzech arcymistrzów oraz ponad 30 zawodników z tytułami mistrzowskimi !!!

Dzięki temu rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie wyrównana do ostatniej minuty zawodów.

Trzech zawodników uzyskało normy na mistrzów szachowych, sześciu na kandydatów na mistrza a dwóch na I kategorie szachowe.

Zawody zwyciężył Radosław Psyk z KSz Piątka Skierniewice wyprzedzając o włos ukraińskiego arcymistrza Petra Golubko – obaj po 7 pkt.

Na miejscach od 3 do 8 uplasowało się aż 6 zawodników z dorobkiem 6,5 pkt. Najlepszym sklasyfikowanym został FM Łukasz Licznerski z UKS Rodło Opole.

Najlepszą kobietą okazała się : FM Maria Malicka ( 19 m-ce open) UKS Czternastka Warszawa.

Szczegółowe wyniki  i klasyfikacje. Nagrodzonych zostało 19 zawodników :

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_365/results.html?l=pl&tb=10_

W turnieju A – amatorskim ( w żarcie arcymistrzowskim ) wystartowało 61 zawodników z rankingiem do 1800.

Zwyciężył zawody Franciszek Miler z UKS 21 Podlesie przed Tymonem Jaworskim KSz Polonia Wrocław i Szymonem Małkiem UKS Hetman Częstochowa. Wszyscy po 7 pkt.

Najlepszą kobietą została Zofia Łaźniewska z SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza ( V m-ce open).

Dwóch zawodników uzyskało normy na kandydata na mistrza, czterech na kategorie I centralne a dwóch na II kategorie.

W Turnieju D – do rankingu 1400 – Dziecięcym , początkującym wystartowało 10 zawodników.

Zwyciężyła Nocole Kawulski-Chodkiewicz z KSz Jelonka Jelenia Góra przed

 

 

 

Zakończenie – M – Mistrzowska

 

Zakończenie – D – Dzieci i Początkujących

 

 

kwiecień 04 2021

Międzynarodowe Indywidualne i Rodzinne Grand Prix w Szachach o Puchar Chess in Chrzanow 2021

Miło nam ponownie zaprosić miłośników szachów na kolejny cykl zawodów szachowych dla każdego.

W ciągu pięciu lat w Grand Prix Indywidualnym i Rodzinnym grali arcymistrzowie i przedszkolaki, 90 letni dziadkowie z wnukami. Wystąpiło prawie 100 szachowych rodzin.

Edycja 2021 Międzynarodowe Indywidualne i Rodzinne Grand Prix w Szachach o Puchar Chess in Chrzanow została doceniona przez Województwo Małopolskie uzyskując dotację finansową na organizację zawodów.

W tym roku odbędzie się aż 18 zawodów. Zawody rozgrywane będą na przemian w Klubie Szachowym ul. Szpitalna 1 w Chrzanowie oraz wskazanym miejscach. W lecie rozgrywane będą zawody w plenerze !

Wystarczy wystartować 6 razy i zgłosić się na turnieju finałowym po cenną nagrodę indywidualną i rodzinną.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w niektórych okresach mogą występować ograniczenia co do ilości dopuszczonych zawodników. Zalecanie jest więc wcześniejsze regulaminowe zgłaszanie się uczestników.

 

Komunikat z 5.05. Ogólnopolskie-Grand-Prix-Rodzin-regulamin-2021

 

Międzynarodowe Indywidualne i Rodzinne Grand Prix
w Szachach o Puchar Chess in Chrzanow 2021

Organizator : Klub Szachowy Chess in Chrzanow.

Sponsorzy : Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego, Gminy Trzebinia, Starostwa Krakowskiego, Gminy Chrzanów.

Turniej, termin i miejsce :  

1.Turniej Pierwszy Klub Szachowy Chess in Chrzanów 20.05.2021

2.Turniej Drugi Klub Szachowy Chess in Chrzanow 05.06.2021

3.Turniej Trzeci Klub Szachowy Chess in Chrzanow 10.06.2021

4.Turniej Czwarty w Nawsie Bolęcin 20.06.2021

5.Turniej Piąty w Klubie Szachowym Chess in Chrzanow 8.07.2021

6.Turniej Szósty w Nawsie Bolęcin 18.07.2021

7.Turniej Siódmy w Klubie Szachowym Chess in Chrzanow 22.07.2021

8.Turniej Ósmy w Nawsie Bolęcin 25.07.2021

9.Turniej Dziewiąty Klub Szachowy Chess in Chrzanow 12.08.2021

10.Turniej Dziesiąty Nawsie Bolęcin 29.08.2021

11.Turniej Jedenasty Klub Szachowy Chess in Chrzanow 16.09.2021

12.Turniej Dwunasty  Szkoła Podstawowa w Kaszowie 16.10.2021

13.Turniej Trzynasty Klub Szachowy Chess in Chrzanow 21.10.2021

14.Turniej Czternasty Ośrodek Kultury w Rybnej 06.11.2021

 1. Turniej Piętnasty Klub Szachowy Chess in Chrzanow 11.11.2021

16.Turniej Szesnasty Przedszkole Niepubliczne 100 Bajek w Jaworznie 4.12.2021

17.Turniej Siedemnasty Klub Szachowy Chess in Chrzanow 09.12.2021

 1. Turniej Osiemnasty Finałowy w Szkole Podstawowej w Regulicach 18.12.2021

Zawody nieparzyste :

Weryfikacja 17.00-17.15. I runda 17.30. Zakończenie ok. 19.30

Zawody parzyste :

Weryfikacja 9.30-9.45 . I runda 10.00 . Zakończenie ok. 15.00

        Warunki uczestnictwa:

1.Terminowe zgłoszenie na stronie www.chessarbiter.com lub e-mail chessinchrzanow@wp.pl najpóźniej dwa dni przed datą zawodów (należy podać: nazwisko, imię, data urodzenia, kategoria szachowa, klub/placówka, skład drużyny rodzinnej). Przyjęcie zgłoszenia po tym terminie jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz z podwyższoną opłatą startową o 10 zł.

 1. Na miejscu rozgrywek należy opłacić opłatę startową w wysokości 20 zł indywidualnie lub 20 zł od każdego członka drużyny (maksymalne wpisowe dla rodziny 50 zł).
 2. Dzieci mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieką i za zgodą opiekunów.

4.Odpowiedzialność za stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zawodach i ubezpieczenie zawodnika od NW jest po stronie zgłaszającego.

 1. Warunkiem udziału jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach klasyfikacyjnych i promocji zadania.

System rozgrywek:

 1. Turnieje zostaną rozegrane indywidualnie Open, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem 10 minut dla zawodnika ( turnieje parzyste ) oraz 3 minuty plus 2 sekundy (turnieje nieparzyste).
 2. W klasyfikacji drużynowej zsumowane będą punkty 2,3,4 lub 5 zawodników (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie lub bliscy krewni – weryfikuje organizator z sumą rankingów PZSzach do 5000 pkt.) dla pierwszego startu drużyny.
 3. Od drugiego startu zawodnicy otrzymują ranking uzyskany w turnieju poprzednim.

4.W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzja należy do organizatora.

Nagrody:
1.W każdym turnieju indywidualnie w kategorii Open nagrody finansowe 200/150/100 zł.

2.Nagrody dla juniorów w kategoriach do 8,10,12,14 lat (jedna nagroda na pięciu zawodników w kategorii lub grupy łączone).

3.Nagrody dla Rodzin za miejsca 1,2,3 oraz nagroda losowana na zakończeniu dla rodziny nienagrodzonej.

4.Klasyfikacja Grand Prix Indywidualna oraz Rodzin – suma punktów zdobytych w  sześciu najlepszych turniejach z całego cyklu.

5.Wyniki klasyfikacji będą uaktualniane na stronie www.chinch.pl

6.W turnieju finałowym każda osoba i drużyna sklasyfikowana w minimum sześciu turniejach otrzymuje nagrodę pod warunkiem udziału w finale.

7.W związku z zagrożeniem epidemiologicznym warunkiem udziału w zawodach jest przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych wskazanych przez organizatora na odprawie technicznej przed zawodami (np. grę z zasłoniętymi ustami i nosem).

marzec 21 2021

Opuścił nas Stanisław Dusza

Opuścił nas przyjaciel szachistów, odznaczony przez Polski Związek Szachowy w 2017 roku.

Samorządowiec ziemii chrzanowskiej z prawdziwego zdarzenia !

Jeszcze rok temu Stanisław Dusza był z nami w czasie Rodzinnego Grand Prix w SP Balin 😔.
Żegnamy Cię Staszku.

marzec 17 2021

V liga Małopolska Juniorów 19.03.2021

komunikat V liga Małopolska Chrzanów

 

zgoda rodo ankieta covid regulamin – DOCX

 

zgoda rodo ankieta covid regulamin – PDF

lt. 21 2021

Zgrupowanie szachowe nad morzem Dąbki 2021-spotkanie 6.07. 18.00

Komunikat 30.06.2021

Zebranie w sprawie wyjazdu do Dąbek 6 lipca 18.00 w Klubie Szachowym Szpitalna 1.

Kontakt telefoniczny o 19.00 tel 606704871

Tematy:

1.Dane uczestników do ubezpieczenia.

2.Płatności.

3.Zgody, upoważnienia, karty uczestnictwa.

4.Kadra

5.Plan pobytu.

 

Zapraszamy na kolejny już III wyjazd do Dąbek na wakacje w pięknym, bezpiecznym miejscu, na wspaniałej plaży i jej okolicy przy OW Horyzont w Dąbkach.

Zapraszamy do współpracy zainteresowane szkoły, kluby oraz osoby indywidualne w tym chętnie rodziny.

Uczestnicy poza wypoczynkiem mogą wziąć udział w szeregu zawodów szachowych w tym Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół .

Komunikat aktualizacja 30.06.2021 :

dąbki 2021 30.06.2021 tło_1

 

 

lt. 21 2021

Stypendia Szachowej Akademii Chess in Chrzanow I Kwartał 2021

Wyniki aktywności zawodników ChinCh na dzień 03.07.2021 :

Stypendium 2021 aktual. 03.07.2020 Kalendarz imprez-2 3-1

Stypendium 2021 aktual. 03.07.2020 Kalendarz imprez-2 3-1

Wyniki aktywności zawodników ChinCh za I kwartał 2021 :

 

Po trudnym ale efektywnym pierwszym kwartale najbardziej aktywni i skuteczni zawodnicy klubowi to :

 1. Przybyś Bruno 97 pkt
 2. Kisiel Wiktor 92,5 pkt
 3. Baliś Sebastian 86,5 pkt

Szczegóły opracowane przez Martę Muchę :

Stypendium SZACH stan 27.03.2021

 

Aktualizacja regulaminu Szachowa Akademia Chess in Chrzanow 2021 rok :

1.Przedstawiamy znane i planowane terminy zawodów znaczących dla Klubu Szachowego na dzień 21.02.2021 rok.

Kalendarz imprez SZACHinCH 2021 :

kalendarz 2021 SZACHinCH

 

2.Przestawiamy listę zawodników, którzy otrzymali dofinansowania do aktywności sportowej w 2021 roku z budżetu Klubu poza warunkami umowy.

Lista stypendystów za współzawodnictwo w roku 2020 :

Lista i Wysokość stypendiów za 2020

 

3.Regulamin dt SZACHinCH


4. Stypendium przyznawane jest w formie kwartalnych środków za aktywność szachową.
1). Przyznanie kolejnych stypendiów będzie odbywać się w miesiącu styczeń każdego roku i będzie obowiązywało w 2,3,4 kwartale tego roku. Rozliczenia stypendiów będzie prowadziło biuro KS Chess in Chrzanow ul. Szpitalna 1.
2). Zasady obliczania wysokości stypendium w okresie pomiaru 01.01. – 31.12. waga przelicznika w kalendarzu:
1) pkt z turniejów wskazanych przez klub (dodatkowo za miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników)
2) pkt z turniejów mistrzostw Małopolski (dodatkowo miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników)
3) pkt z turniejów mistrzostw Polski,ME,MŚ (dodatkowo miejsca 1-3 x5, miejsca 4-6 x3, miejsca 7-16 x2)
4) pkt za udział w turniejach których organizatorem plus dodatkowo 5 pkt.
5) pkt drużyny w zawodach drużynowych ( miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników )
3). Stypendium obliczone na podstawie wyników w turniejach w roku kalendarzowym rozliczane będzie kwartalnie. Zawodnik otrzyma 1/3 kwoty na początku każdego kwartału od 2 kwartału, do wykorzystania na aktywność szachową. Kwoty z kolejnych okresów można łączyć. Przyznane środki należy wykorzystać i rozliczyć do 31 grudnia danego roku.
4). Podstawą rozliczenia przyznanego stypendium jest prawidłowo wystawiona faktura, rachunek na Klub Sportowy.
5). Minimalna kwota kwartalna stypendium to 50 zł (150 zł – całość w stosunku rocznym). Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie punktów odpowiadających stypendium w wysokości minimum 150 zł. Zarząd może obniżyć wysokość kwoty minimalnej.
6). Wysokość stypendium wynika z podzielenia kwoty pozyskanej przez Klub ( stan na 1 kwietnia ) na ten cel w danym roku budżetowym przez ilość punktów uzyskaną przez wszystkich uczestników a następnie pomnożenia przez punkty uczestnika.
5. Obowiązki uczestnika programu Szachowa Akademia Chess in Chrzanow:
1). Członek Szachowej Akademii Chess in Chrzanow (SZACHinCH) ma obowiązek reprezentować na zawodach klub w przekazanych mu strojach sportowych lub poprzez inne formy np. gadżety, proporczyki, odznaki, materiały reklamowe itp.
2). Od chwili otrzymania przez członka ostatniego dofinansowania w ramach SZACHinCH przez następne 12 miesięcy zmiana barw klubowych bez zgody Zarządu UKS przy SP 8 Chrzanów jest niemożliwa. W razie złamania tego zakazu członek jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanego w ramach SZACH dofinansowania w ramach umowy w terminie 7 dni od dnia zmiany barw klubowych.
3). Zerwanie umowy przez zawodnika będącego uczestnikiem SZACH będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanych dofinansowań oraz środków poniesionych na szkolenie, obsługę zawodnika w okresie 12 miesięcy wstecz.
4). Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek trenera ma prawo zawiesić wypłatę dofinansowania w ramach SZACH z przyczyn dla niego ważnych i uzasadnionych, w szczególności postępowania zawodnika lub jego opiekunów prawnych sprzecznego z interesem i dobrem klubu.
5). Warunkiem wypłaty stypendium jest brak zaległości w stosunku do klubu oraz aktualna umowa z klubem.

Starsze posty «