Lut 21 2021

Marian Sadzikowski

MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR 2021

Rok 2021, po dekadzie sukcesów Grupy Szkoleniowej Chess in Chrzanow, w postaci organizacji prawie 30 zawodów rangi mistrzostw Polski, otwieramy się na zorganizowanie samodzielnego cyklu rozgrywek szachowych pod tytułem MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR.


Będziemy się starać aby zawody w ramach cyklu MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR były dla każdego, aby spełniały oczekiwania dotyczące poziomu sportowego, organizacyjnego i nagród.
Bierzemy wzór z najlepszych zawodów rozgrywanych w Europie i w kraju, w których uczestniczyli nasi zawodnicy. Zebraliśmy wszelkie wnioski, uwagi i oczekiwania z naszego 10 letniego dorobku aby dążyć do doskonałości.
Proponujemy turnieje MISTRZOWSKIE ,,M” z możliwością wypełniania norm na tytuły szachowe oraz AMATORSKIE ,,A” z możliwości uzyskania kategorii szachowych.
W planie mamy uruchomienie turniejów DZIECIĘCYCH ,,D”, SENIORÓW ,,S”, NAUCZYCIELI ,,N” oraz RODZINNYCH ,,R”.
Zawodom zawsze będą towarzyszyły atrakcyjne imprezy poboczne, tak aby uczestnik z każdego zakątka kraju i świata przeżył z nami nie tylko sportowe emocje, ale poznawał świat a szczególnie nasz region Małopolskę.

Zapraszamy na:
1. Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy ,,Limba 2021”
OW Limba Poronin 23-29.04.2021
Komunikaty :

Kom-Poronin-2021-open – DOC

 

Kom-Poronin-2021-open – PDF


2. Międzynarodowy Letni Puchar Małopolski w Szachach
TAURON Arena Kraków 23-29.07.2021

Komunikaty :

Kom-TAURON-2021-open 21.02.2021 – DOC

 

Kom-TAURON-2021-open 21.02.2021 – PDF


W związku z oceną złożonych projektów, publikacja kolejnych zawodów nastąpi po 1 kwietnia 2021.

Zapraszamy Kluby, Placówki, Związki oraz indywidualnych zawodników do stałej współpracy. Oferujemy zniżki, karty stałego uczestnika.

Lut 21 2021

Marian Sadzikowski

Obóz szachowo-wypoczynkowy nad morzem Dąbki 2021

Zapraszamy na kolejny już III wyjazd do Dąbek na wakacje w pięknym, bezpiecznym miejscu, na wspaniałej plaży i jej okolicy przy OW Horyzont w Dąbkach.

Zapraszamy do współpracy zainteresowane szkoły, kluby oraz osoby indywidualne w tym chętnie rodziny.

Uczestnicy poza wypoczynkiem mogą wziąć udział w szeregu zawodów szachowych w tym Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół .

Komunikat :

dąbki 2021 tło_1

 

 

Lut 21 2021

Marian Sadzikowski

Stypendia Szachowej Akademii Chess in Chrzanow 2021

Aktualizacja regulaminu Szachowa Akademia Chess in Chrzanow 2021 rok :

1.Przedstawiamy znane i planowane terminy zawodów znaczących dla Klubu Szachowego na dzień 21.02.2021 rok.

Kalendarz imprez SZACHinCH 2021 :

kalendarz 2021 SZACHinCH

 

2.Przestawiamy listę zawodników, którzy otrzymali dofinansowania do aktywności sportowej w 2021 roku z budżetu Klubu poza warunkami umowy.

Lista stypendystów za współzawodnictwo w roku 2020 :

Lista i Wysokość stypendiów za 2020

 

3.Regulamin dt SZACHinCH


4. Stypendium przyznawane jest w formie kwartalnych środków za aktywność szachową.
1). Przyznanie kolejnych stypendiów będzie odbywać się w miesiącu styczeń każdego roku i będzie obowiązywało w 2,3,4 kwartale tego roku. Rozliczenia stypendiów będzie prowadziło biuro KS Chess in Chrzanow ul. Szpitalna 1.
2). Zasady obliczania wysokości stypendium w okresie pomiaru 01.01. – 31.12. waga przelicznika w kalendarzu:
1) pkt z turniejów wskazanych przez klub (dodatkowo za miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników)
2) pkt z turniejów mistrzostw Małopolski (dodatkowo miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników)
3) pkt z turniejów mistrzostw Polski,ME,MŚ (dodatkowo miejsca 1-3 x5, miejsca 4-6 x3, miejsca 7-16 x2)
4) pkt za udział w turniejach których organizatorem plus dodatkowo 5 pkt.
5) pkt drużyny w zawodach drużynowych ( miejsca 1-3 x 2 na podstawie wyników )
3). Stypendium obliczone na podstawie wyników w turniejach w roku kalendarzowym rozliczane będzie kwartalnie. Zawodnik otrzyma 1/3 kwoty na początku każdego kwartału od 2 kwartału, do wykorzystania na aktywność szachową. Kwoty z kolejnych okresów można łączyć. Przyznane środki należy wykorzystać i rozliczyć do 31 grudnia danego roku.
4). Podstawą rozliczenia przyznanego stypendium jest prawidłowo wystawiona faktura, rachunek na Klub Sportowy.
5). Minimalna kwota kwartalna stypendium to 50 zł (150 zł – całość w stosunku rocznym). Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie punktów odpowiadających stypendium w wysokości minimum 150 zł. Zarząd może obniżyć wysokość kwoty minimalnej.
6). Wysokość stypendium wynika z podzielenia kwoty pozyskanej przez Klub ( stan na 1 kwietnia ) na ten cel w danym roku budżetowym przez ilość punktów uzyskaną przez wszystkich uczestników a następnie pomnożenia przez punkty uczestnika.
5. Obowiązki uczestnika programu Szachowa Akademia Chess in Chrzanow:
1). Członek Szachowej Akademii Chess in Chrzanow (SZACHinCH) ma obowiązek reprezentować na zawodach klub w przekazanych mu strojach sportowych lub poprzez inne formy np. gadżety, proporczyki, odznaki, materiały reklamowe itp.
2). Od chwili otrzymania przez członka ostatniego dofinansowania w ramach SZACHinCH przez następne 12 miesięcy zmiana barw klubowych bez zgody Zarządu UKS przy SP 8 Chrzanów jest niemożliwa. W razie złamania tego zakazu członek jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanego w ramach SZACH dofinansowania w ramach umowy w terminie 7 dni od dnia zmiany barw klubowych.
3). Zerwanie umowy przez zawodnika będącego uczestnikiem SZACH będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanych dofinansowań oraz środków poniesionych na szkolenie, obsługę zawodnika w okresie 12 miesięcy wstecz.
4). Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek trenera ma prawo zawiesić wypłatę dofinansowania w ramach SZACH z przyczyn dla niego ważnych i uzasadnionych, w szczególności postępowania zawodnika lub jego opiekunów prawnych sprzecznego z interesem i dobrem klubu.
5). Warunkiem wypłaty stypendium jest brak zaległości w stosunku do klubu oraz aktualna umowa z klubem.

Lut 21 2021

Marian Sadzikowski

Niestety z powodu ataku strona została utracona. Wkrótce w odbudowie.

  • Z przykrością informujemy, że strona została zaatakowana i utraciliśmy dane. Strona zostanie zbudowana o poczatku oraz mocniej zabezpieczona. Za kilkudniowe utrudnienia przepraszamy.