«

»

lip 11 2021

MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR 2021 – 12-17.07.2021 TAURON ARENA Kraków

Zakończył się turniej D Międzynarodowego Letniego Pucharu Małopolski w Szachach.

Zwyciężył Antoni Pilch przed Filipem Kozierowskim i Jakubem Paryż.

Wyniki :

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_855/results.html?l=pl&tb=10_

14 zawodników zdobyło wyższe kategorie szachowe !!!

Wszystkie partie były transmitowane !!!

 

Komunikat 12.07.2021

W związku z trudnością z dojazdem kilku potwierdzonych zawodników, aby uniknąć walkowerów w I rundzie kojarzenia będą o 8.45.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Komunikat 11.08.2021

Regulamin wewnętrzny zawodów

Oświadczenie zgoda RODO KS Chess

Aktualizacja stanu zdrowia

Regulamin wewnętrzny w czasie Międzynarodowego Letniego Pucharu Małopolski w Szachach 1217.07.2021  TAURON ARENA Kraków.

 1. Międzynarodowe Turnieje Szachowe Letni Puchar Małopolski 2021 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne są zawodami otwartymi z kontrolowaną liczbą osób odwiedzających.
 2. W zawodach w każdej rundzie uczestniczą wyłącznie zawodnicy po weryfikacji przez biuro zawodów.
 3. Opiekun/kierownik/zawodnik w dniu 11.07.2021 od godziny 17.00  do 20.00 a w dniu 12.07.2021 30-10 minut przed rundą odbiera  z biura zawodów :
 • Imienny Identyfikator.
 • Materiały do wypełnienia przez uczestników dotyczące RODO oraz Bezpieczeństwa Epidemiologicznego, Regulamin wewnętrzny, które są warunkiem udziału w zawodach.
 • Potwierdza zgodność płatności, ewentualnie uzupełnia różnice.
 • Podaje dane do faktury oraz email do wysłania oraz kontaktu.
 1. W dniu 11.07.2021 o godzinie 22.00 podane zostaną kojarzenia dla turnieju M i A do I rundy. Zawodnicy nie zweryfikowani nie zostaną skojarzeni.
 2. Biuro Zawodów mieści się w Recepcji Małej Hali TAURON ARENA Kraków. Rekomendowany kontakt z organizatorami to email chessinchrzanow@wp.pl, tel. 606704871. Strona www.chinch.pl, FB Chessinchrzanow – turnieje.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do noszenia identyfikatora podlegającego kontroli. Koszt duplikatu 5 zł.
 4. Aby wejść na obiekt jako gość należy wykupić imienny identyfikator w cenie 5 zł ( na cały turniej ) oraz przejść weryfikację epidemiologiczną, RODO i podpisać regulamin.
 5. Na teren zawodów a szczególnie Sali gry nie mają wstępu żadne osoby, które nie zarejestrowały się u organizatorów
  i nie przeszły procedury epidemiologicznej.
 6. Za pobyt w obiekcie w czasie zawodów oraz bezpieczeństwo odpowiada właściciel TAURON ARENA Kraków oraz organizator Klub Sportowy Chess in Chrzanow. Obiekt jest monitorowany.
 7. Jeżeli u osoby pojawi się np. temperatura powyżej 38 stopni Celcjusza osoba ta powinna być odizolowana,
  a następny pomiar temperatury należy przeprowadzić po 4 godzinach.
 8. Zawodnik z temperaturą nie może być dopuszczony do gry. W przypadku oznak wskazujących na zarażenie koronawirusem powiadamiana jest jednostka Oddziału SANEPID.

Sędzia lub organizator  może nakazać zawodnikowi założenie maseczki w celu profilaktyki np. spowodowanej kaszlem.

12.Zabrania się uczestnikom opuszczania miejsca gry w trakcie rundy oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi.

 1. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest delegujący klub zawodnika, zawodnik lub opiekunowie prawni.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: – dla zawodników – przegrania partii; – dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
 3. Zawodnik może być poddany kontroli stanu trzeźwości lub posiadania urządzeń elektronicznych przed lub w czasie rundy. Brak zgody zawodnika uniemożliwia udział w rundzie.
 4. Na terenie ośrodka obowiązują ogólne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne w celu ograniczenia rozprzeszczeniania się COVID-19 , są to :
 • Zalecane jest zachownie bezpiecznego dystansu.
 • Obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie otwartym w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego dystansu.
 • W czasie gry decyzja o stosowaniu się do pkt. 2) należy do zawodnika lub ust. 11.
 • Obowiązkowa dezynfecja rąk przed wejściem na salę gry.
 • Zalecane wietrzenie Sali.
 • Zalecane częste mycie rąk.
 1. W obiekcie obowiązuje bewzględny nakaz przestrzegania regulaminu TAURON ARENA Kraków ( załącznik ).
 2. Osoby naruszające powyższy regulamin będą usunięte z miejsca rozgrywek przez właścicieli lub organizatorów bez zwrotu poniesionych kosztów udziału. Oznaczać to będzie brak możliwości kontynuowania udziału w zawodach.

              Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem COVID-19 . Zobowiązuję się również do przekazania informacji organizatorom lub odpowiednim służbom, gdyby w trakcie trwania zawodów  pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia , które mogą wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19.

Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora.

 

Zapoznałem się z regulaminem :                                                                          Organizatorzy

                                                                                                    Dyrektor MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR       

………………………………………………………………………………………                 Marian Sadzikowski                    

              Czytelnie : data, imię i nazwisko

 


 

Komunikat 8.07.2021

Zawodnicy z brakami opłat muszą przybyć na odprawę techniczną w dniu 11.07.2021 w godzinach 17-20.00 Mała Hala TAURON ARENA Kraków ul. Lema 7.

Zawodnicy nie zweryfikowani nie zostaną skojarzeni do I rundy.

W związku w Turniejem siatkówki na TAURON ARENIE sugerujemy parkowanie przy DECATHLON lub M1.
Od 12.07. Parking przy Hali 8 zł.

Rok 2021, po dekadzie sukcesów Grupy Szkoleniowej Chess in Chrzanow, w postaci organizacji prawie 30 zawodów rangi mistrzostw Polski, otwieramy się na zorganizowanie samodzielnego cyklu rozgrywek szachowych pod tytułem MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR.


Będziemy się starać aby zawody w ramach cyklu MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR były dla każdego, aby spełniały oczekiwania dotyczące poziomu sportowego, organizacyjnego i nagród.
Bierzemy wzór z najlepszych zawodów rozgrywanych w Europie i w kraju, w których uczestniczyli nasi zawodnicy. Zebraliśmy wszelkie wnioski, uwagi i oczekiwania z naszego 10 letniego dorobku aby dążyć do doskonałości.
Proponujemy turnieje MISTRZOWSKIE ,,M” z możliwością wypełniania norm na tytuły szachowe oraz AMATORSKIE ,,A” z możliwości uzyskania kategorii szachowych.
W planie mamy uruchomienie turniejów DZIECIĘCYCH ,,D”, SENIORÓW ,,S”, NAUCZYCIELI ,,N” oraz RODZINNYCH ,,R”.
Zawodom zawsze będą towarzyszyły atrakcyjne imprezy poboczne, tak aby uczestnik z każdego zakątka kraju i świata przeżył z nami nie tylko sportowe emocje, ale poznawał świat a szczególnie nasz region Małopolskę.

Zapraszamy na:
1. Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy ,,Limba 2021”
OW Limba Poronin 22-28.05.2021
Komunikaty  i wyniki

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_365/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_366/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_854/

2. Międzynarodowy Letni Puchar Małopolski w Szachach
TAURON Arena Kraków 12-17.07.2021

Uczestnicy III Ligi Małopolski Seniorów oraz II Ligi Juniorów w Poroninie otrzymują 20 % zniżki na wpisowe.

Komunikaty :

 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_369/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_370/

Komunikat Międzynarodowego Letniego Pucharu Małopolski w Szachach GR M i A

 

Klub Sportowy Chess in Chrzanow   32-500 Chrzanów, Szpitalna 1   Prezes Marian Sadzikowski , Tel 606704871

                               Email chessinchrzanow@wp.pl  /   www.chinch.pl / Fb chessinchrzanow-turnieje

11.07.2021

17-20.00 Rejestracja uczestników. Dotyczy zawodników z brakami opłat.

Biuro zawodów
TAURON ARENA MAŁA HALA.

Kojarzenia do I rundy 22.00

chessarbiter.com

strona www.chinch.pl

Zawodnicy z zaznaczonym OK na liscie startowej przychodzą
na I rundę.

DATA I MIEJSCE GRY :

12-17.07.2021. TAURON ARENA KRAKÓW

ul. Stanisława Lema 7 , 31-571 Kraków

SYSTEM GRY: System szwajcarski IX rund.

Spóźnienie na rundę do 60 minut.

12.07.2021

09.00 I runda, 17.00 II runda

 

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE u organizatora lub we własnym zakresie. Zamówienia do wyczerpania miejsc

email chessinchrzanow@wp.pl

13.07.2021

9.00 III runda, 17.00 IV runda

Organizacja zakwaterowania po zgłoszeniu zapotrzebowania email.

14.07.2021

17.00 V runda

 Cena noclegu na kwaterach/apartamentach  wieloosobowych od 110 zł/os. W jedynkach od 160 zł. Możliwość zamówienia wyżywienia lub we własnym zakresie.

15.07.2021

9.00 VI runda, 17.00 VII runda

Zamówienie zakwaterowania do dnia 20.06.2021 email chessinchrzanow@wp.pl . Ilość miejsc ograniczona.

16.07.2021

10.00 VIII runda, 16.00 Turniej Blitz

17.07.2021

10.00  IX runda,
Zakończenie bezpośrednio po rundzie.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać: nazwisko imię, kategorię, ranking, datę urodzenia, ID code FIDE, klub. Każdy uczestnik turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Za zdolność do gry i stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub ich opiekunowie. Osoby biorące udział w Zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.

POTWIERDZENIEM UDZIAŁU  JEST WPŁATA OPŁATY STAROWEJ.

 

ZGŁOSZENIE ( email chessinchrzanow@wp.pl)
i wpisowe do dnia 01.07.2021 na
konto ING 43 1050 1100 1000 0090 3133 0112

Zniżki Wpisowego :

Wpisowe zapłacone w terminie – 10 %,

Zakwaterowanie u organizatora – 20 %

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego organizator zaleca zakwaterowanie we wskazanych miejscach. Realizowane będą zalecenia PZSzach, SANEPiD, Ministerstwa Sportu oraz właściciela OW Limba dotyczące organizacji zawodów sportowych i pobytu.

GM/WGM zwolnieni z opłaty startowej

UCZESTNICY

KATEGORIE

NAGRODY GŁÓWNE PLN – MINUS PODATEK

GRUPA / TEMPO

WPISOWE PLN

I

II

III

IV

V

VI

 

ELO FIDE > 1800

Tempo 40 ruchów / 1,5h +15 min. +30 sekund
za każdy ruch

240

OPEN

3000

1500

1000

 

 

Kolejna nagroda finansowa

1 na 10 zawodników
w kategorii w grupie.

Wysokość nagród może ulec zwiększeniu w przypadku większej liczby uczestników.

KOBIETY

500

 

 

SENIORZY 55 +

300

 

 

JUNIORZY

300

200

100

ELO FIDE < 1801

Tempo 1,5h + 30 sekund
za każdy ruch

 

150

OPEN

1000

600

400

KOBIETY

300

 

 

SENIORZY 55 +

300

 

 

JUNIORZY DO 12

100

 

 

JUNIORZY DO 10

100

 

 

Szczegółowa lista nagród oraz nagrody specjalne i dodatkowe zostaną opublikowane 7 dni przed zawodami.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w komunikacie do momentu odprawy technicznej.

 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_855/

TURNIEJ ,,D” < 1401, BEZ FIDE

                    DLA DZIECI I POCZĄTKUJĄCYCH

         Klub Sportowy Chess in Chrzanow   32-500 Chrzanów, Szpitalna 1 Prezes Marian Sadzikowski , Tel 606704871

                               Email chessinchrzanow@wp.pl  /   www.chinch.pl / Fb chessinchrzanow-turnieje

12.07.2021

9-12 Rejestracja uczestników

Biuro zawodów
TAURON ARENA MAŁA HALA.

 

14.00 I runda, 15.15 II runda

DATA I MIEJSCE GRY :

12-15.07.2021. TAURON ARENA KRAKÓW

ul. Stanisława Lema 7 , 31-571 Kraków

SYSTEM GRY: System szwajcarski IX rund.

Spóźnienie na rundę do 30 minut.

13.07.2021

14.00 III runda, 15.15 IV runda

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE u organizatora lub we własnym zakresie. Zamówienia email chessinchrzanow@wp.pl

14.07.2021

9.00 V , 10.15 VI , 14.00 VII   runda

Cena noclegu na kwaterach/apartamentach  wieloosobowych od 110 zł/os. W jedynkach od 160 zł. Możliwość zamówienia wyżywienia lub we własnym zakresie.

15.07.2021

14.00 VIII, 15.15 IX runda.
16.30 Zakończenie

Zamówienie zakwaterowania do dnia 20.06.2021 email chessinchrzanow@wp.pl . Ilość miejsc noclegowych ograniczona.

16.07.2021

16.00 Turniej Blitz

Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką osób dorosłych wskazanych przy rejestracji (telefon kontaktowy).

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE powinno zawierać: nazwisko imię, kategorię, ranking, datę urodzenia, klub.

Każdy uczestnik turnieju automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Za zdolność do gry i stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub ich opiekunowie. Osoby biorące udział w Zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

ZGŁOSZENIE ( email chessinchrzanow@wp.pl)
i wpisowe do dnia 10.07.2021 na
konto ING 43 1050 1100 1000 0090 3133 0112

Zniżki Wpisowego (łączone) :

   Wpisowe zapłacone do 20.06.2021 – 10 %,

   Zakwaterowanie u organizatora – 20 %

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego realizowane będą zalecenia PZSzach, SANEPiD, Ministerstwa Sportu oraz TAURON ARENA KRAKÓW dotyczące organizacji zawodów sportowych i pobytu na obiekcie.

Zniżki wpisowego dla grup zorganizowanych
od 15 zawodników.

UCZESTNICY

KATEGORIE

NAGRODY GŁÓWNE PLN – MINUS PODATEK

GRUPA D / TEMPO

WPISOWE PLN

I

II

III

IV

V

VI

 

RANKING PZSZACH DO 1400

BEZ FIDE

Tempo gry 30 minut dla zawodnika.

 

120

OPEN

500

300

200

Kolejna nagroda finansowa lub rzeczowa

1 na 10 zawodników
w kategorii w grupie.

Wysokość nagród może ulec zwiększeniu w przypadku większej liczby uczestników.

DO LAT 9

300

 

 

DO LAT 7

300

 

 

NAJLEPSZA KOBIETA W W/W KATEGORIACH

100

 

 

Szczegółowa lista nagród oraz nagrody specjalne i dodatkowe zostaną opublikowane 7 dni przed zawodami.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w komunikacie do momentu odprawy technicznej.Zapraszamy Kluby, Placówki, Związki oraz indywidualnych zawodników do stałej współpracy. Oferujemy zniżki, karty stałego uczestnika.